Item

Laatste update 28 apr 2024

Aantal gezinnen 2259
Gezinnen met meeste kinderen 18 Willem Kwakernaak en Neeltje Hoogendoorn
Aantal personen 7185