About us.

 
Offersweb werd opgezet door Jos Offers (1944-2023).

Jos had een aantal hobby's, waaronder de stamboom. Via het internet probeerde hij zoveel mogelijk personen te vinden die de naam "OFFERS" hebben, van geboorte of via een huwelijk, en deze personen in te passen in de "Offers legpuzzle".

Op zijn sterfbed beloofde ik, Jetse Offers (1951), een broer van Jos, Offersweb te continueren. Niet dat ik actief verder diepgaand stamboomonderzoek ga doen, maar wel het verwerken van aangeleverde stamboommutaties. Inmiddels heeft ook een achterneef van Jos, Dominic Maitimu, zijn hulp hierbij aangeboden, mede ook door zijn interesse in de genealogie.